latest pillows

Tooth / Guitar / Bike pillows - linen/ polyester | ~36x38 cm

Lamb/ Bunny pillows - linen/ polyester | ~36x38 cm

Birds pillow - linen | ~36x38 cm

Colourful tree pillows - linen/ polyester | ~36x38 cm

Owl pillow - brocade/ taffeta/ linen | ~36x38 cm 

Cat pillow - linen/ cotton/ satin | ~36x38 cm

Kitty pillow - linen/ polyester | ~36x38 cm Comments