blue wall knot necklace


A piece from my Knots collection, where I've explored the diversity of knots and string but through the versatility of felt. This necklace is the mix between three "strings" of felt and three shades of blue. The Wall Knot necklace, in it's cold tone, will make any neutral toned outfit look "chilly" but also it will bring more attention to it. Weather your knot necklace will be blue, green, red or pink, or any other mix of colours, it's entirely up to you.

Blue Wall Knot necklace - felt | 6,5 x 14 cm (felt piece) | 32 cm (chain) 

Acest colier este o piesă din colecţia Noduri, în care mi-am propus să experimetez diversitatea felurilor de înnodare a sforii însă făcând asta prin versatilitatea fetrului. Acest colier este amestecul a trei sfori din pâslă în trei nuanţe diferite de albastru. Colierul Wall Knot, în nuanţele lui reci, va face orice ţinută neutră să pară „răcoroasă”, dar în acelaşi timp va atrage şi multă atenţie asupra ei. Dacă acest colier va fi albastru, verde, roşu sau roz, sau orice altă combinaţie de culori, e o alegere ce depinde în totalitate de tine.
Comments